LabVIEW

LabVIEW, ontwikkeld door National Instruments, is een grafische programmeeromgeving die met name ingezet wordt voor de ontwikkeling van applicaties waarbij gecommuniceerd wordt met sensoren en meetinstrumenten. Het is een geschikt tool om flexibel en op maat klantgerichte test-, meet- en besturingsapplicaties te ontwikkelen. Platforms waarop LabVIEW-applicaties draaien zijn onder andere de PC, PXI en Programmable Automation Controllers (PAC's). Sioux is in staan om met LabVIEW systemen te modelleren waarmee uiteindelijk weer code gegenereerd kan worden.