Over Industrial Mathematics

LIME, het wiskundehuis van Sioux, ondersteunt het bedrijfsleven bij innovatie van processen en producten met behulp van wiskundige methoden en technieken. Toenemende automatisering en schaalvergroting bieden nieuwe kansen, maar geven ook aanleiding tot wiskundige uitdagingen. Informatie uit data, inzicht uit simulaties en productiviteit uit optimalisaties helpt klanten slimmere, weloverwogen keuzes te maken. Geen risico's meer op uw project, geen onzekerheden meer over uw resultaten. Wij leveren consultancy, turn-key projecten, en generieke oplossingen aan innovatieve, industriële bedrijven. 

LIME is voortgekomen uit de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven. Daarmee heeft het wiskundehuis een sterke onderzoekstraditie en beschikt het zodoende over state-of-the-art kennis van methoden en technieken.