Projecten

ASSEMBLÉON PICK AND PLACE ALGORITHM

Voor de pick and place machines van Assembléon is de snelheid waarmee de componenten op een Printed Circuit Board (PCB) geplaatst kunnen worden de doorslaggevende factor. LIME ondersteunt Assembléon door nieuwe algoritmen te ontwerpen die de juiste pick and place acties uitvoeren, alsook de goede volgorde van de componentenaanvoer bepalen. Daardoor wordt niet alleen de throughput verbeterd, de flexibiliteit van deze aanpak leidt ook tot een reductie in complexiteit van het onderliggende optimalisatieproces. 

Lees meer

ABBOTT VASCULAR PACKING PROCESS OPTIMIZATION

CUBICselect® (LIME's krachtige verpakkings optimalisatie software) werd onder andere al succesvol ingezet voor Abbott Vascular, een wereldwijde leider in cardiale en vasculaire zorg met marktleidende producten. Met CUBICselect® heeft LIME Abbott Vascular geholpen om het verscheepte volume met meer dan 30% te verminderen. Abbott Vascular heeft LIME geëerd met een Vendor Excellence Award, voor het uitstekende werk dat er geleverd is.

Lees meer

STIRLING CRYOGENIC SIMULATIONTOOL

Voor het bereiken van temperaturen rond die van vloeibaar stikstof (-196 Celcius) is de Stirling koeler een efficiënte koelmachine. Deze werkt op basis van twee onafhankelijke zuigers die heliumgas achtereenvolgens samenpersen, verplaatsen en weer expanderen, en dit 25 keer per seconde. Met standaardpakketten duurt de simulatie van een serie van deze cycli erg lang. Door modellen te vereenvoudigen (speciaal aan de wanden nauwkeuriger te rekenen) kan de rekentijd tot redelijke proporties terug gebracht worden. Bij opschaling naar grotere koelers is modellering cruciaal om dure experimentele tussenvormen overbodig te maken.