Automotive

De Europese weg transport sector wil 50% efficiënter zijn in 2030. CO2-uitstoot moet in belangrijke mate verminderd worden (80% bij auto’s en  40% bij vrachtwagens) en nieuwe brandstoffen zullen de markt betreden. Openbaar transport (mobiliteit) moet betrouwbaarder worden en de verkeersveiligheid moet aanzienlijk verbeteren. 

Door de toenemende bevolkingsgroei zal ook het aantal weggebruikers blijven toenemen. Innovaties moeten een oplossing bieden voor maatschappelijke problemen die de wegmobiliteit met zich meebrengt zoals: files, uitstoot van uitlaatgassen, veiligheid en geluid. 

Duurzaamheid en smart mobility zijn thema’s die steeds meer centraal staan in de automotive industrie. Sioux kan hieraan een bijdrage leveren met ruime ervaring op het gebied van Electric Vehicle Technology, Connected Cars, Traffic Management, Fleet Management en Vehicle Dynamics Control.