Bob Mattheij

Functie:

Managing Director LIME BV (Industrial Mathematics)

Werkt bij Sioux sinds:

Per 1 januari 2011 is LIME BV onderdeel gaan uitmaken van de Sioux Group. LIME BV heeft een lange voorgeschiedenis. Ik heb in Utrecht wiskunde gestudeerd. Mijn eigenlijke vakgebied is scientific computing, terwijl ik ook veel interesse in fysica heb. Het werk als numeriek wiskundige brengt je zo gemakkelijk in contact met allerlei praktijkproblemen. Daar blijkt wiskunde een nuttig, veelal noodzakelijk, hulpmiddel voor het oplossen van allerlei problemen. Er is in de loop van de tijd al heel veel mogelijk geworden met behulp van softwarepakketten, “ingeblikte wiskunde”. Maar er zijn veel niet-standaard problemen, waarvoor geen pasklare oplossingen bestaan (of waarvoor beschikbare softwarepakketten niet zonder meer snelle of robuuste resultaten geven). 

Zo’n 30 jaar geleden was ik medeoprichter van de WD (Wiskundige Dienstverlening) aan de universiteit van Nijmegen, opgezet om problemen van het bedrijfsleven te helpen oplossen. Na mijn benoeming aan de TU/e heb ik deze activiteit voortgezet, in de vorm van allerlei door het bedrijfsleven betaald onderzoek. De kloof die er min of meer bestaat tussen academisch onderzoek (meer fundamenteel) en de praktische vragen van de industrie (snelle antwoorden) vraagt echter om een aparte opzet. Om dit professioneel aan te pakken heb ik vanuit de TU/e een paar jaar geleden LIME opgericht. 

Hoewel LIME qua valorisatietaak prima binnen de doelstellingen universiteit paste, leverde de commerciële aanpak en zich moeten richten tot een veel bredere doelgroep toch een probleem op. Daarom is LIME BV opgericht.

Quote:

"Innovation through computation"

Hoe draagt LIME bij aan Sioux?

LIME blijkt op allerlei gebieden meerwaarde te kunnen geven en zowel binnen als samen met de rest van de Sioux organisatie een verder bloei te beleven. Het heeft gedreven medewerkers van een top academisch niveau (velen zijn gepromoveerd). Het is een geweldige ervaring mee te mogen denken over de technologie van morgen, en dat op een ongelofelijke verscheidenheid van gebieden. Dit is het voorrecht van de wiskundige ingenieur die zijn wiskundig gereedschap, “wistuig”, breed kan inzetten, onder het motto “math inside”.