Phenom-World elektronenmicroscoop

Emile Asselbergs, directeur Phenom-World (op foto links): ‘Onder de streep is Phenom-World een ontwikkelorganisatie. Onze belangrijkste afnemers zijn onderwijs- en onderzoeksinstellingen, en bedrijven die kwaliteitscontroles doen. We leveren een betaalbaar, betrouwbaar tafelmodel elektronenmicroscoop en spelen maximaal in op de vraag naar specifieke functionaliteiten zoals de mogelijkheid om de chemische samenstelling van preparaten te analyseren en de mogelijkheid om samples 3D te printen. Tegelijkertijd staat bedieningsgemak centraal. Dat uit zich bijvoorbeeld in het design van de interface en aansturingsmogelijkheden vanaf mobiele apparaten, maar ook in een eenduidige workflow die gebruikers moeten doorlopen bij hun onderzoek. De mensen van Sioux spelen een cruciale rol bij het mogelijk maken van dit alles.’ 

Kristof Smits (op foto rechts), accountmanager bij Sioux voor Phenom-World, legt uit hoe: ‘We ontwikkelen de software en elektronica vanuit een open cultuur waarin vooroplopen in kennis gemeengoed is. We bogen daarbij op ervaring die we in veel verschillende hightechsectoren hebben opgedaan. Dat levert hoogwaardige systeemarchitecten, softwareontwikkelaars en elektronici op die meedenken, adviseren, creatief zijn, verantwoordelijkheid nemen en de laatste technologische ontwikkelingen toepassen om de systemen te ontwikkelen die aan de hoge eisen van Phenom-World voldoen.’ 

Asselbergs concludeert: ‘Daarmee heeft Sioux ons een belangrijke zet naar de absolute top van ons marktsegment gegeven.’ 

Lees meer over het Phenom-World-project in het Sioux Source Magazine.