Erik van Rhee

'Wiskunde is prachtig'

Erik Van Rhee ging zo’n vier jaar geleden, direct na zijn afstuderen, als design engineer aan de slag bij LIME, het wiskundehuis van Sioux. Hij verveelt zich geen moment. ‘Binnen dit bedrijf spreken we elkaars taal: die van techneuten. Samen met de software-, elektronica- en mechatronicaspecialisten van Sioux zijn we tot heel veel mooie dingen in staat die het verschil kunnen maken. De diepgang en diversiteit die mij wordt geboden is uniek, al helemaal voor Nederlandse begrippen. Ik werk aan uiteenlopende projecten; help klanten met het definiëren en oplossen van problemen. Daarnaast vind ik het motiverend om kennis te delen, te laten zien hoe prachtig wiskunde is en hoe dat hen helpt. Dat is vast de wiskundeleraar in mij die ik nooit ben geworden, omdat ik hier zo goed op mijn plek zit.’ 

‘Het stoffige, wollige imago van wiskunde is volkomen onterecht. Bij LIME bewijzen we dat iedere dag', zegt Erik. ‘De complexiteit van de vraagstukken waarvoor we worden geplaatst is groot. Onze oplossingen zijn mooi en dragen significant bij aan het verbeteren van de concurrentiepositie van onze klanten. Dat is ontzettend leuk en motiverend.’